• Tiếng Việt
  • English

Lỗ hổng windows

Lỗ hổng windows

Cảnh báo lỗ hổng mới của Windows

Thời gian qua nhóm hacker Shadow Brokers đã tung lên mạng một số công cụ hack Windows lấy cắp từ Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, khai thác lỗi được của gần như tất cả các phiên bản Windows, từ Windows 2000 và XP tới Windows 7, 8, Windows Server 2000, 2003, 2008,…