• Tiếng Việt
  • English

Sửa lỗi chuyển mạch lưu trữ Brocade bị Disabled

Sửa lỗi chuyển mạch lưu trữ Brocade bị Disabled

Hiện tượng: các cổng switch đều bị disabled mặc dù có đủ license.
Output của lệnh “switchshow”:

switchName: SW300_TEST01
switchType: 71.2
switchState: Offline (Persistent)
switchMode: Native
switchRole: Disabled
switchDomain: 1 (unconfirmed)
switchId: fffc01
switchWwn: 10:00:88:94:71:00:1b:7f
zoning: OFF
switchBeacon: OFF
HIF Mode: OFF

Index Port Address Media Speed State Proto
==================================================
0 0 010000 id N8 No_Light FC Disabled
1 1 010100 id N8 No_Light FC Disabled
2 2 010200 id N8 No_Light FC Disabled
3 3 010300 id N8 No_Light FC Disabled
4 4 010400 id N8 No_Light FC Disabled
5 5 010500 id N8 No_Light FC Disabled
6 6 010600 id N8 No_Light FC Disabled
7 7 010700 id N8 No_Light FC Disabled

Nếu enable các cổng (có license) lên thì sau khi khởi động lại switch các cổng lại bị “disable”.

Nguyên nhân:
Do cả thiết bị bị disable

Giải pháp:
Connect to the console port and run the command switchCfgPersistentenable”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *