• Tiếng Việt
  • English

Ảo hóa

Ảo hóa

Xử lý lỗi “The network bridge on device VMnet0 is not running” trong VMware Workstation

Khi sử dụng Network Bridge cho máy ảo trong Vmware Workstation có thông báo lỗi: “The network bridge on device VMnet0 is not running. The firtual machine will not be able to communicate with the host or with other machines on your network. Failed to connect virtual device Ethernet0“ Các bước xử lý lỗi Chọn…

Giải pháp ảo hóa

Ảo hóa là công nghệ cho phép từ một máy chủ vật lý có thể tạo nhiều máy ảo độc lập. Mỗi máy ảo là môt hệ thống riêng biệt, có phần cứng (ảo), hệ điều hành riêng và các ứng dụng riêng. Có hai hình thức ảo hóa: Ảo hóa Type 1: Hình thức…