• Tiếng Việt
  • English

Dịch vụ cài đặt, triển khai tích hợp hệ thống

Dịch vụ cài đặt, triển khai tích hợp hệ thống

Thông tin cập nhật các bản vá lỗi tháng 2/2018

Danh sách cập nhật sửa lỗi tháng 3/2018 gồm có 72 CVE được liệt kê, trong đó có khuyến cáo khẩn cấp liên quan tới CVE-2018-0886 vì nó ảnh hưởng đến RDP (Remote Desktop) và bất kỳ ứng dụng nào phụ thuộc vào giao thức CredSSP (Credential Security Support Provider protocol) nếu khai thác được…

Thu hồi thư đã gửi từ Microsoft Outlook

Thực hiện các bước sau để thu hồi (Recall) thư đã gửi từ Outlook. Chạy chương trình Outlook, mở hộp “Sent Items” Nháy đúp chuột lên thư muốn thu hồi. Bấm vào  “Actions” trên thanh công cụ Chọn và bấm chuột vào “Recall This Message…” Chọn “Delete Unread Copies Of This Message” rồi bấm “OK”…

Xử lý lỗi “The network bridge on device VMnet0 is not running” trong VMware Workstation

Khi sử dụng Network Bridge cho máy ảo trong Vmware Workstation có thông báo lỗi: “The network bridge on device VMnet0 is not running. The firtual machine will not be able to communicate with the host or with other machines on your network. Failed to connect virtual device Ethernet0“ Các bước xử lý lỗi Chọn…

Ảo Hóa

Chiến lược đúng đắn cho một nền tảng ảo hóa ổn định Cho dù mục tiêu của bạn là nâng cao hiểu quả khai thác thiết bị phần cứng, giảm tiêu thụ điện năng, hay di chuyển một ứng dụng quan trọng từ phần cứng đã lỗi thời, thì ảo hóa là điều bạn nên…