• Tiếng Việt
  • English

Chia sẻ kiến thức

Chia sẻ kiến thức

Cảnh báo lỗ hổng mới của Windows

Thời gian qua nhóm hacker Shadow Brokers đã tung lên mạng một số công cụ hack Windows lấy cắp từ Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, khai thác lỗi được của gần như tất cả các phiên bản Windows, từ Windows 2000 và XP tới Windows 7, 8, Windows Server 2000, 2003, 2008,…

Hướng dẫn tôi upgrade php 5.3 lên php 5.4, 5.5 hoặc 5.6 trong directadmin

Chào bạn, Để nâng cấp phiên bản bạn làm như sau: Để kiểm tra phiên bản PHP hiện tại ta gõ lệnh: php -v Với custombuild 1.x: cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set php5_ver 5.4 ./build update ./build php d Với custombuild 2.x:  cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set php1_release 5.4 ./build update ./build php d Các bạn có…